Dayanışma

"Savunmak için işçiler birbirlerini desteklemeye çalışırlardı. İş uzasın da kahyyalar meydanda kalan işçileri de işe almak zorunda kalsınlar diye elden geldiğince yavaş çalışırlardı. Ama belliydi: Cumhuriyetin kuruluşundan dört ay sonra Temmuz 1931'de bu tehdit gerçekleşti. Bir gece evsiz kalan işçiler Plaza de Toros'u ateşe verdiler. Amaçları yıkıntısıyla kendilerine ev yapmaktı..."

Yasımı Tutacaksın, Dominique Lapierre-Larry Collinsö Payel yay., s.52

Hiç yorum yok:

ısıkaybı

Fotoğrafım
yalnızlık ürpertmez, ürperten ısıkaybıdır.